Vi sai nhông xích

500.000

Thương HiệuABC
Vi sai  + nhông  xích

Cobo   : visai nhông xich Gồm 1 bộ Visai có gối bi 2 bên + Đĩa  =   500k  ( chưa ship)