Tải Về

   
+ Hướng  dẫn sử dụng cài đặt Corellaser ,tiếng việt. https://drive.google.com/open?id=0B0gqKaLfOR-zQ05waXp3UEROU3c

Diver usb rdword https://drive.google.com/file/d/1U6mtv9vcTQJIjVu1TvmaPYvsR92GwUfR/view?usp=sharing

Mẫu cắt khắc laser trung quốc https://drive.google.com/file/d/0B0gqKaLfOR-zZ3l1OTg5NFdQMWs/view?usp=sharing&resourcekey=0-Y0vIOjmqLikWH9m1iZJiAQ

+ Phần Mềm Coreldaw 12 Full https://drive.google.com/file/d/1CBLzjsdjD96QtXvkAQWQWnB-Au2jNGiO/view?usp=sharing

+ Phần mềm cắt kính cường lực điện thoại có bản quyền , cập nhật mẫu tự động’

https://drive.google.com/file/d/1FrkLG_haj3nDsSFpjLXx1y1jDF0GKRur/view?usp=sharing

+Leetro MPC6585Phần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Leetro/Leetro%20MPC6585%20Software%20&%20Manual.rar

+Phần Mềm chỉnh sửa ảnh đẹp , cho Khắc laser https://drive.google.com/open?id=1yf3OCZ57_bhtFBou2IEQXU8pRQ59sR4Z

+ TrocenPhần mềm LaserCAD V7.98.20 Cho bộ điều khiển AWC 708

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Softtware/LaserCAD%20V7.98.20.rar

+TrocenPhần mềm TROCEN CCD V (2.0.37)(190314 Phiên Bản)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Softtware/0314%20trocen%20small%20ccd%20V%282.0.0.37%29.rar

+AWCTool V13 (Được Sử Dụng để Đồng Bộ Thời Gian)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/AWCTool%20V13 (Sync%20Time).zip

+TrocenAWC708C LitePhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20AWC708C%20Lite%20Software%20&%20Manual.rar

+TrocenAWC708C Cộng VớiPhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20AWC708C%20Plus%20Software%20&%20Manual.zip

+TrocenAWC708C CCDPhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20Small%20CCD%20Software%20&%20Manual.rar

+AWC708 LITE Firmware Nâng Cấp Gói

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Firmware%20Upgrade%20Package/190106L1.UG5

+AWC708 Cộng Với Firmware Nâng Cấp Gói

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Firmware%20Upgrade%20Package/190106P1.UG5

Ruida Điều Khiển

+RuidaPhần mềm RDWorks V8.01.34 (Multi-Ngôn Ngữ, RDC6445G…)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/RDWorks-V8.01.34.rar

+RuidaPhần mềmRdVisionWorksSetup1.00.50 (Canon Máy Ảnh)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Canon%29%20RdVisionWorksSetup1.00.50.rar

+RuidaPhần mềmRDVisionSetup-V2.00.07 (CCD)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Vision%20CCD%29%20RDVisionSetup%E2%80%94V2.00.07.zip

RuidaPhần mềmMetalCut-V1.00.16

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Metal%20Cutting%29%20MetalCut%E2%80%94V1.00.16.rar

+Ruida RDC6445GHướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6445G/User%27s%20Manual%20of%20RDC6445G%20V1.0.pdf

+Ruida RDC6442G/SHướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6442G/RDC6442%20Manual.zip

+Ruida RDC5121Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC5121/User%27s%20Manual%20of%20RDC5121%20Control%20System%20V1.0.pdf

+Ruida RDC6332GPhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6332G/RDC6332G%20Manual%20&%20Software.rar

+Ruida RDLC320-APhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDLC320/RDLC320%20Manual%20&%20Software.rar

+Ruida Kim Loại Hệ Thống Cắt LFS-PM-T43 Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/LFS-PM-T43/LFS-PM-T43%20Operating%20Manual.pdf

+Ruida RD-WIFI Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RD-WIFI/RD-WIFI.zip

+Ruida diver kết nối Điều Khiển USB

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/USB%20Driver%20for%20Ruida.zip

Leetro Điều Khiển

+Leetro MPC6585Phần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Leetro/Leetro%20MPC6585%20Software%20&%20Manual.rar

Moshi Điều Khiển

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Moshi/Moshidraw2017MutiLan.exe

LIHUIYU Điều Khiển

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/LIHUIYU/Lihuiyu%20Software.rar

BJJCZ Đánh Dấu Ứng Dụng Điều Khiển

Ezcad 2.14.9

http://Https://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/EZCard/Ezcad2.14.9%2820170818%29.zip