Tải Về

   
Hướng  dẫn sử dụng cài đặt Corellaser ,tiếng việt https://drive.google.com/open?id=0B0gqKaLfOR-zQ05waXp3UEROU3c
Leetro MPC6585Phần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Leetro/Leetro%20MPC6585%20Software%20&%20Manual.rar
TrocenPhần mềm LaserCAD V7.98.20 Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Softtware/LaserCAD%20V7.98.20.rar TrocenPhần mềm TROCEN CCD V (2.0.37)(190314 Phiên Bản) Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Softtware/0314%20trocen%20small%20ccd%20V%282.0.0.37%29.rar AWCTool V13 (Được Sử Dụng để Đồng Bộ Thời Gian) Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/AWCTool%20V13 (Sync%20Time).zip TrocenAWC708C LitePhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20AWC708C%20Lite%20Software%20&%20Manual.rar TrocenAWC708C Cộng VớiPhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20AWC708C%20Plus%20Software%20&%20Manual.zip TrocenAWC708C CCDPhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20Small%20CCD%20Software%20&%20Manual.rar AWC708 LITE Firmware Nâng Cấp Gói Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Firmware%20Upgrade%20Package/190106L1.UG5 AWC708 Cộng Với Firmware Nâng Cấp Gói Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Firmware%20Upgrade%20Package/190106P1.UG5

Ruida Điều Khiển

RuidaPhần mềm RDWorks V8.01.34 (Multi-Ngôn Ngữ, RDC6445G…) Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/RDWorks-V8.01.34.rar RuidaPhần mềmRdVisionWorksSetup1.00.50 (Canon Máy Ảnh) Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Canon%29%20RdVisionWorksSetup1.00.50.rar RuidaPhần mềmRDVisionSetup-V2.00.07 (CCD) Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Vision%20CCD%29%20RDVisionSetup%E2%80%94V2.00.07.zip RuidaPhần mềmMetalCut-V1.00.16 Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Metal%20Cutting%29%20MetalCut%E2%80%94V1.00.16.rar Ruida RDC6445GHướng dẫn sử dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6445G/User%27s%20Manual%20of%20RDC6445G%20V1.0.pdf Ruida RDC6442G/SHướng dẫn sử dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6442G/RDC6442%20Manual.zip Ruida RDC5121Hướng dẫn sử dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC5121/User%27s%20Manual%20of%20RDC5121%20Control%20System%20V1.0.pdf Ruida RDC6332GPhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6332G/RDC6332G%20Manual%20&%20Software.rar Ruida RDLC320-APhần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDLC320/RDLC320%20Manual%20&%20Software.rar Ruida Kim Loại Hệ Thống Cắt LFS-PM-T43 Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/LFS-PM-T43/LFS-PM-T43%20Operating%20Manual.pdf Ruida RD-WIFI Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RD-WIFI/RD-WIFI.zip Ruida Trình Điều Khiển USB Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/USB%20Driver%20for%20Ruida.zip

Leetro Điều Khiển

Leetro MPC6585Phần mềm & Hướng Dẫn Sử Dụng Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Leetro/Leetro%20MPC6585%20Software%20&%20Manual.rar

Moshi Điều Khiển

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Moshi/Moshidraw2017MutiLan.exe

LIHUIYU Điều Khiển

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/LIHUIYU/Lihuiyu%20Software.rar

BJJCZ Đánh Dấu Ứng Dụng Điều Khiển

Ezcad 2.14.9

http://Https://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/EZCard/Ezcad2.14.9%2820170818%29.zip