Quạt hút khói máy laser

3

còn 2 hàng (có thể đặt hàng trước)