ống phóng laser co2

1

ỐNG PHÓNG LASER CO2

còn 3 hàng (có thể đặt hàng trước)