kính galvo laser

Liên hệ :090 9112460

Xuất sứ : Chình hãng

Ren M85

Kích thước  vùng quét 110*110 ; 145 *145; 300*300